Програма
Месец Я Н У А Р И

І. ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ

- 28 януари  - "Игри с маски" - танцов спектакъл - съпътстваща изява
на XXIV международен фестивал на маскарадните игри
"Сурва"   2016год.


ІІ. ГАЛЕРИИ

13 януари
13.30ч. - РМД Мошино
"Маската в маскарадните игри" - отворени врати на Школата по керамика към РМД Мошино
Организатор:  РМД Мошино 076/ 67 00 89

14 януари
13.30ч. - РМД Мошино
"Маската в маскарадните игри" - отворени врати на Школата по керамика към РМД Мошино
Организатор:  РМД Мошино 076/ 67 00 89

15 януари
13.30ч. - РМД Мошино
"Маската в маскарадните игри" - отворени врати на Школата по керамика към РМД Мошино
Организатор:  РМД Мошино 076/ 67 00 89


 
Месец ФЕВРУАРИ

І. ГАЛЕРИИ

12. февруари

13.30 ч. - РМД Мошино
"С любов за теб" - творческо ателие - изработване на бижута от
бяла глина  
Съвместна инициатива на Школата по керамика  и основните
училища в кметство "Изток".
Организатор:  РМД Мошино 076/ 67 00 89

ІІ. КОНЦЕРТНИ ПРОГРАМИ

19, 24 и 26 февруари

10.30ч. - детските градини в кметство"Изток"
"Музикални приказки"
с участието на Школа по пиано, ДВГ "Хвърчило" и клуб по      
художествена гимнастика"Едая"
Организатор:  РМД Мошино 076/ 67 00 89